image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 3769
 • Trong tuần: 26 690
 • Tất cả: 2600152
 • Thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số trong năm 2023.

  Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn trong năm 2023, gắn trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường. Đồng thời đề ra các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch hành động với mục tiêu về dữ liệu số đó là: 100% các yêu cầu về cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh được đáp ứng; 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường ứng dụng, triển khai và thực hiện đúng quy trình, chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường có triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; 100% các trang thông tin điện tử của các đơn vị được đánh giá an toàn thông tin và gắn nhãn tín nhiệm mạng.

 • Quý I/2023: Bộ phận một cửa liên thông thành phố và các phường xã giải quyết 18.379 hồ sơ TTHC.

  Trong quý I năm 2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và đưa nội dung chuyển đổi số vào các cuộc họp, hội nghị giao ban hàng tháng, quý của để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chỉ đạo 14/14 xã, phường thành lập xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã, phường đảm bảo theo thời gian quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

 • Thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2023.

  Để tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 06 của Chính phủ bảo đảm theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 64 ngày 5/4/2023 về “Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2023”.

 • Thành phố Ninh Bình: tập trung cao cho công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

  Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 với những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc việc xây dựng và ban hành hơn 100 văn bản, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, UBND Thành phố Ninh Bình còn thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Ninh Bình. Tổ chức thí điểm chuyển đổi số cấp xã ( đối với xã Ninh Tiến) và triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số các xã, phường trên địa bàn thành phố Ninh Bình (phiên bản 1.0). Chỉ đạo các xã, phường thành lập 183 tổ công nghệ cộng đồng tại 183 tổ dân phố trên địa bàn

 • Thành phố sử dụng các ứng dụng họp thông minh, họp trực tuyến, hệ thống báo cáo và xử lý hồ sơ công việc thông qua môi trường mạng.

  Thành phố có tổng số 48 đơn vị và theo loại hình phân loại đơn vị sự nghiệp, bao gồm: 02 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 8 đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên mức độ tự đảm bảo từ 10-30%, 37 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ( trong đó 33 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 01 đơn vị sự nghiệp đào tạo, 02 đơn vị sự nghiệp kinh tế, 01 sự nghiệp văn hóa thể thao và phát thanh).

 • Thành phố hưởng ứng “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023.

  Hưởng ứng “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu vềChuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023 do Sở thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình tổ chức,UBND thành phố Ninh Bình đã ban hành văn bản số 304 ngày 20/2/2023, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vịhành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm2023 được tổ chức tại địa chỉ websitehttp://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn

 • Phường Thanh Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng

  UBND phường Thanh Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

  Dự hội nghị có đại diện Phòng Văn hóa thông tin thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của phường và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

 • Thành phố tập trung chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021- 2025.

  Để triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh, đồng thời góp phần nâng cao vai trò hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững….. UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021- 2025.

 • Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

  Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022. Dự tại điểm cầu thành phố Ninh Bình có đồng chí Hoàng Hoa Thắng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố; Tổ trưởng, Tổ Phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 các xã, phường.

   

 • Phường Tân Thành triển khai lắp 13 mắt Camera tại phố Tân An

  Sau hơn 2 tuần triển khai, đến nay phường Tân Thành đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 13 mắt camera giám sát an ninh tại tổ dân phố Tân An, với tổng số tiền hơn 73 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá.

 • Trong năm 2022: thành phố có 7.834 hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật trên cổng dịch vụ công.

  Trong năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Bộ phận một cửa các phường, xã đã kết nối liên thông và hoạt động hiệu quả với cổng dịch vụ công của tỉnh. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 278 dịch vụ công, trong đó có 70 dịch vụ công mức độ 2; 57 dịch vụ công mức độ 3; 151 dịch vụ công mức độ 4. Tại bộ phận một cửa của UBND các phường, xã có 118 dịch vụ công, trong đó: 34 dịch vụ công mức độ 2; 29 dịch vụ công mức độ 3; 55 dịch vụ công mức độ 4.

 • 100% số phường, xã có sóng di động 3G, 4G và mạng Internet băng rộng cáp quang .

  Thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Ninh Bình đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng, kế thừa hạ tầng kỹ thuật, thiết bị sẵn có để phát triển, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng vận hành ổn định, thông suốt đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng.

 • Công an thành phố Ninh Bình đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ

  Với vai trò là cơ quan thường trực, thời gian qua Công an thành phố Ninh Bình đã tham mưu với UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án 06 đề ra. 

 • Thành phố Ninh Bình: Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến góp phần hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

  Với mục tiêu: lấy người dân là trung tâm, trong những năm qua, thành phố Ninh Bình đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố và 14 phường, xã, nhằm phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Thành phố Ninh Bình hiện đang tiếp nhận và xử lý 244 thủ tục hành chính qua dịch vụ công. Trong đó: dịch vụ công mức độ 2 là 93 thủ tục, dịch vụ công mức độ 3 là 92 thủ tục, mức độ 4 là 59 thủ tục. Các thủ tục chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: đăng ký kinh doanh, tư pháp, cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm……  Cùng với đó, UBND thành phố đang tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời chỉ đạo các xã, phường tăng cường cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa để giúp người dân, doanh nghiệp có điều kiện in các phiếu, biểu mẫu gửi kèm theo hồ sơ… kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính.  

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu