image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
 • Thành phố thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

            Thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 10/4/2023của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 và những năm tiếp theo, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc ban hành các văn bản, kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện, Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình còn tăng cường công tác cấp CCCD gắn chíp, thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước.

 • Thành phố đã thu nhận 95.808 trường hợp đủ điều kiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử - đạt 85%.

                         Tính đến ngày 10/6/2024, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã thu nhận 95.808 trường hợp đủ điều kiệnkích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt 85%. Trong đó còn 6.627 trường hợp đã thu nhận, được Cục C06 phê duyệt, nhưng chưa kích hoạt.

 • Thành phố Ninh Bình: đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả.

  Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024, với các mục tiêu: 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải. 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu ( cụ thể: 25 dịch vụ công theo Đề án 06/CP và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422 ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 100% các thôn, phố đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động. 100% các hệ thống thông tin được khai báo, cập nhật thông tin trên Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

 • Hội nghị thống nhất một số nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số

     Sáng ngày 17/05, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức Hội nghị thống nhất một số nội dung về việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2023.     Đến dự có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách chuyển đổi số các xã, phường.

 • Thành phố Ninh Bình phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm đổi mới sáng tạo, có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

  Với mục tiêu: đến hết năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, các nền tảng cơ bản để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, UBND Thành phố đã đề ra các giải pháp nhằm từng bước hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương gắn với khởi nghiệp, thu hút đầu tư để trở thành một trong những Trung tâm đổi mới sáng tạo, có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. 

 • Thành phố Ninh Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024- 2025.

  Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 03/4/2024 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024- 2025, UBND thành phố Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch số 113 ngày 15/5/2024 với mục tiêu: đến hết năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, các nền tảng cơ bản để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, tiến tới hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, nền tảng số; đảm bảo sẵn sàng, đáp ứng các điều kiện căn bản phục vụ chuyển đổi số của thành phố Ninh Bình ( trong đó, tập trung phát triển 03 trụ cột chính gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các định hướng, mục tiêu của tỉnh). Trong quá trình triển khai phải đảm bảo công tác an toàn, an ninh trên không gian mạng, gắn kết chặt chẽ với phát triển các dịch vụ đô thị thông minh, cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, các ngành, các cấp; góp phần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; từng bước hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương gắn với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư để thành phố trở thành một trong những Trung tâm đổi mới sáng tạo, có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững; phát huy hiệu quả tối đa của đầu tư từ ngân sách nhà nước với mục tiêu “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”

 • Thành phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2024.

  Với mục tiêu: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các hệ thống thông tin, nền tảng số, đảm bảo các điều kiện ở mức cơ bản phục vụ công tác chuyển đổi số tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ( Trong đó, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng cho xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, hướng đến xã hội số), đồng thời cải thiện mạnh mẽ các Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của thành phố, phấn đấu đưa thành phố Ninh Bình nằm trong số huyện, thành phố có chỉ số DTI cao trong toàn tỉnh….. UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2024.

 • Hội nghị tập huấn, cập nhật kĩ năng số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06

  Chiều 19/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, cập nhật kĩ năng số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06 ở cấp huyện, xã, các thôn, xóm, khu phố trên địa bàn tỉnh năm 2023. Dự tại điểm cầu thành phố Ninh bình có đồng chí Hoàng Hoa Thắng- UVBTV thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; các thành viên BCĐ chuyển đổi số, Tổ công tác đề án 06 thành phố.

 • Gần 30 cán bộ, công chức phường Nam Bình tham dự tập huấn công tác Chuyển đổi số năm 2023

  UBND phường Nam Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Chuyển đổi số năm 2023.

 • UBND phường Ninh Phong tổ chức hội nghị tập huấn công tác Chuyển đổi số năm 2023

  UBND phường Ninh Phong vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng số trong chính quyền số và kiến thức về công nghệ thông tin.

 • Thành phố Ninh Bình tập trung cao cho công tác chính quyền điện tử, chuyển đổi số

  Ủy ban nhân dân thành phố hiện có 78 biên chế công chức, 1.470 biên chế sự nghiệp, 14 lao động hợp đồng theo nghị định số 68, Trong thời gian qua việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số luôn được Ủy ban dân thành phố quan tâm triển khai thực hiện, đem lại chất lượng cao trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 • Hội LHPN phường Bích Đào tuyên truyền về “Phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông”

  Sáng ngày 21/7, Ban thường vụ Hội LHPN phường Bích Đào phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền về “Phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông”.  Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành phố; thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

 • Tổ công tác kiểm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 làm việc tại thành phố

  Tổ công tác kiểm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 do đồng chí Đặng Tùng Anh – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại thành phố Ninh Bình.  Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Hoa Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Thành viên Tổ công tác kiểm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các xã phường năm 2022 trên địa bàn thành phố; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố, Chi cục Thống kê khu vực Ninh Bình – Hoa Lư.

 • Thành phố triển khai có hiệu quả chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và Đề án 06 của Chính phủ.

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác triển khai phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, Đề án 06 của thành phố tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là lãnh đạo các cấp về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt và tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số đơn vị mình nói riêng, thành phố nói chung; UBND Thành phố còn quan tâm dành nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, việc triển khai thực hiện 5 nhóm tiện ích của Đề án 06 đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra ( đã hoàn thành việc cấp 100% thẻ CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố - là đơn vị hoàn thành sớm nhất trong 8 huyện, thành ủy trên địa bàn tỉnh).

 • Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

  Sáng ngày 6/7, đồng chí Hoàng Hoa Thắng - UVBTV thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Ninh Bình.

   

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu