image banner
UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số các xã, phường năm 2023.
                 UBND thành phố vừa ban hành quyết định số 2704 phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số các xã, phường năm 2023.

 

Được biết, bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số các phường, xã năm 2023 căn cứ vào 8 hạng mục ( nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số). Trong đó, phường Phúc Thành đạt tổng 446 điểm xếp thứ nhất; phường Ninh Phong đạt tổng 445,7 điểm xếp thứ hai; phường Thanh Bình đạt  tổng 445,29 điểm xếp thứ ba.

Các phường còn lại: Ninh Khánh ( xếp thứ 4); xã Ninh Nhất ( xếp thứ 5); Đông Thành ( xếp thứ 6); Nam Thành ( xếp thứ 7); Vân Giang ( xếp thứ 8); Bích Đào ( xếp thứ 9 ); xã Ninh Tiến ( xếp thứ 10); phường Nam Bình ( xếp thứ 11); Tân Thành ( xếp thứ 12); xã Ninh Phúc ( xếp thứ 13), và phường Ninh Sơn ( xếp thứ 14).

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các xã, phường năm 2023 nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số tại địa phương; làm cơ sở để chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh, phát huy thế mạnh trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, đồng thời cải thiện các chỉ số chuyển đổi số trong những năm tiếp theo…. góp phần cụ thể hóa mô hình chuyển đổi số cấp phường, xã./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1