image banner
Thành phố Ninh Bình: đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024, với các mục tiêu: 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải. 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu ( cụ thể: 25 dịch vụ công theo Đề án 06/CP và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422 ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 100% các thôn, phố đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động. 100% các hệ thống thông tin được khai báo, cập nhật thông tin trên Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

 

    Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Ninh Bình yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố và các phòng ban có liên quan, UBND 14 phường, xã: Triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Văn bản của tỉnh, của các sở, ban, nghành của tỉnh về chuyển đổi số; xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã được ban hành; Triển khai các ứng dụng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên môi trường số; Phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp, Sở Công thương Triển khai các giải pháp thúc đẩy, kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thúc đẩy, kết nối các doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào quá trình chuyển đổi số các ngành/lĩnh vực; Phối hợp triển khai thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Triển khai khai thác, sử dụng hiệu quả, rộng rãi ứng dụng công dân số VneID; Triển khai rà soát, đưa ra cảnh báo lỗ hỏng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin các Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số quốc gia, nhất là dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số…./.


Lê Thúy

 


  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1