image banner
Thành phố thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
          Thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 10/4/2023của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 và những năm tiếp theo, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc ban hành các văn bản, kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện, Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình còn tăng cường công tác cấp CCCD gắn chíp, thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước.

Song song với đó, UBND thành phố còn thành lập tổ công tác các cấp, Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để thực hiện. Phát huy tinh thần trách nhiệm Tổ Công tác Đề án 06 phố, thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Điển hình là thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tham gia các cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước.  Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, để kịp thời phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản mới ban hành.Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình, Tờ trình, Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. ..v..v..

Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, bộ phận một cửa các UBND phường, xã kết nối liên thông với cổng dịch vụ công của tỉnh đã hoạt động hiệu quả. Hiện tại số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố cung cấp 75 dịch vụ công một phần, 134 dịch vụ công toàn trình; 100% quy trình giải quyết TTHC đã được cấu hình theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Thành phố sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết TTHC, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; phối hợp với các sở, ban, ngành tích hợp 795 dịch vụ công trên toàn tỉnh …v..v…

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, thành phố đã xác nhận số Chứng minh nhân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân:11 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%); Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân: 1467 hồ sơ trực tuyến (đạt 82,9%);  Đăng ký thường trú: 3579 hồ sơ trực tuyến (đạt 99,5%);  Đăng ký tạm trú: 969 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%); Thông báo lưu trú: 21578 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%); Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 1725 hồ sơ trực tuyến (đạt 99,8%); Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): 655 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%); Đăng ký khai sinh: 198 hồ sơ trực tuyến (đạt 93,8%); Đăng ký khai tử: 147 hồ sơ trực tuyến (đạt 94,2%); Đăng ký kết hôn: 272 hồ sơ trực tuyến (đạt 89,8%); Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân: 1709 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%); Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: 899 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%);  Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí: 129 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%); đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận: 3076 hồ sơ trực tiếp .

Trên địa bàn thành phố hiện có 35 cơ sở khám chữa bệnh đã được triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng CCCD. Duy trì thường xuyên việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. 100% trường Tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường mạng an toàn; 25% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số và 100% trường học, cơ sở giáo dục sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các dịch vụ giáo dục, giao dịch khác.

Thành phố đã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi sinh sống trên địa bàn và đang tiếp tục tổ chức thu nhận và kích hoạt định danh điện tử cho công dân, triển khai có hiệu quả ứng dụng di động Công dân số VNeID (trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thu nhận 11.580 hồ sơ cấp định danh điện tử và kích hoạt 3.507 tài khoản định danh điện tử).  Đã đăng ký, cấp tài khoản cho 129/129 cơ sở lưu trú, 5/5 cơ sở chữa bệnh, hướng dẫn khách lưu trú sử dụng VNeID thông báo lưu trú qua phần mềm ASM.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an thành phố và các cấp, các ngành, đoàn thể, hội trong triển khai, thực hiện thu thập, cập nhật dữ liệu các hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, thông tin người tham gia bảo hiểm y tế… để bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư. Tính đến nay, Công an thành phố đã nhập thông tin của 4.405 hội viên Hội Nông dân; hơn 9.792 hội viên Hội Người cao tuổi; 4.974 hội viên Hội Cựu chiến binh; 46.258 người lao động, 2.109 người có công với Cách mạng...

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 17 ngày 10/4/2023của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện thu thập, cập nhật dữ liệu hoàn thiện hệ sinh thái, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Tích cực triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong thanh toán viện phí, học phí, chi trả chính sách an sinh xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Quan tâm đầu tư nâng cấp, đảm bảo hạ tầng, công nghệ, nguồn lực triển khai thực hiện Đề án 06; Đẩy mạnh việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định để tiết kiệm thời gian của tổ chức, người dân. Triển khai kế hoạch thi hành Luật Căn cước năm 2023. Thực hiện hiệu quả các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn ./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1