image banner
Thành phố Ninh Bình tập trung cao cho công tác chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân thành phố hiện có 78 biên chế công chức, 1.470 biên chế sự nghiệp, 14 lao động hợp đồng theo nghị định số 68, Trong thời gian qua việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số luôn được Ủy ban dân thành phố quan tâm triển khai thực hiện, đem lại chất lượng cao trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

anh tin bai

Quang cảnh làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã thực hiện tốt  việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực thi công việc, đảm bảo các tiêu chí trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số; sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản iOffice; các văn bản (trừ văn bản mật) được ký số và gửi, nhận trên hệ thống; 100% cán bộ công chức cấp phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã - phường được cung cấp và triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ.
Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân thành phố đều được theo dõi cập nhật đầy đủ trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban dân thành phố được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống. Công tác số hóa các hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính triển khai đạt kết quả cao. Qua việc xử lý hồ sơ công việc thông qua môi trường mạng đã góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. 
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố còn trú trọng triển khai việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân các phường - xã đã kết nối liên thông và hoạt động hiệu quả với cổng dịch vụ công của tỉnh. Từ đầu tháng 7 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã thực hiện 51 dịch vụ công một phần, 168 dịch vụ công toàn trình; tại hệ thống Một cửa Ủy ban nhân dân các xã - phường đã thực hiện 53 dịch vụ công một phần và 60 dịch vụ công toàn trình. Ủy ban dân thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành tích hợp 795 dịch vụ công trên toàn tỉnh đảm bảo 100% dịch vụ đủ các điều kiện theo yêu cầu của Văn phòng chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh và niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính riêng trong quý 3 năm nay đã có 51 hồ sơ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Có thể nói, với việc tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đối số thời gian qua ở thành phố Ninh Bình đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả./.

Minh Thu 

 
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1