image banner
Triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Ninh Bình năm 2024.
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng chỉ đạo tại Kế hoạch số 63 ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2024, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 78 với mục tiêu: Xác định cụ thể các nội dung, công việc, trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn.

Theo như kế hoạch, trong năm 2024 UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Văn phòng điều phối Nông thôn mới, các phòng, ban có liên quan và UBND xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc: Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được UBND thành phố phê duyệt. Xây dựng mô hình hợp tác, liên kết ứng dụng công nghệ tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao; ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, hiện đại hóa công tác thủy lợi để phát triển sản xuất, sơ chế và chế biến nông sản theo hướng an toàn, hữu cơ, sinh thái. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng các mô hình điểm nông thôn mới nâng cao, sau đó đánh giá hiệu quả của các mô hình và nhân rộng.  Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản phẩm của đề tài, dự án sau khi nghiệm thu được bàn giao cho đơn vị đề xuất đặt hàng để triển khai nhân rộng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tham gia các lớp tập huấn kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm thay đổi nhận thức cho người sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Tham gia các Hội thảo khoa học giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến thức, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật…v..v.. 

Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1