image banner
Thành phố thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
Để triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định 5/5 dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 để góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025….UBND thành phố Ninh Bình xây dựng Kế hoạch số 77 ngày 29/03/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.  

Theo như kế hoạch, trong năm 2024 UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban có liên quan, tập trung vào các dự án: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo (Dự án 2). Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Dự án 3). Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững ( Dự án 4 ). Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6). Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình ( Dự án 7). Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo…..Phấn đấu đến cuối năm 2024: giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố 0,03% (giảm 9 hộ) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 02 mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp phù hợp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố. Phấn đấu trên 80% người có khả năng và nhu cầu lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố tham gia Chương trình được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về các nội dung triển khai công tác giảm nghèo năm 2024. Phấn đấu hỗ trợ 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có khả năng, nhu cầu lao động được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Toàn bộ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí đóng bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 11,7% và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 9%. 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 98% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trên 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản sản phẩm truyền thông ./. 

 Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1