image banner
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT NĂM 2024 CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026
HĐND thành phố vừa xây dựng Chương trình giám sát năm 2024 với các nội dung: Giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và một số hoạt động khác thuộc thẩm quyển.

Đối với hoạt động giám sát thường xuyên: trong năm 2024, HĐND, THường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố khóa XXI sẽ xem xét quyết định của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND các phường, xã có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND thành phố. Giám sát hoạt động của UBND , các phòng, ban thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và các Ban HĐND thành phố; Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thành phố, thành viên khác của UBND thành phố, Chánh án, Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND thành phố; Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố. Căn cứ vào Chương trình giám sát, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham gia và giải trình các vấn đề Thường trực HĐND thành phố yêu cầu; Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Giám sát việc giải quyết  các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Việc thực hiện các nội dung cam kết sau chất vấn tại kỳ họp.
Đối với giám sát chuyên đề: trong năm 2024 Hội đồng nhân dân thành phố sẽ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an thành phố giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết số 25 ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về phê duyệt Đề án một số giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn toàn giao thông đường bộ, trật tự công cộng trên địa bàn  thành phố Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Thường trực HĐND thành phố sẽ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố; Ban Kinh tế - Xã hội sẽ Giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố. Giám sát công tác khai thác, quản lý, sử dụng phí, lệ phí tại một số chợ trên địa bàn thành phố; Ban Pháp chế sẽ Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn. 
Cũng trong năm 2024, Thường trực HĐND thành phố sẽ phối hợp thực hiện một số cuộc giám sát khác theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố….v..v..    

 
     Trần Thị Ngoan – Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố Ninh Bình

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1