image banner
Thành phố xây dựng kế hoạch tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2022- 2025.

Để phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh và cả nước, thành phố Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2022- 2025, với mục tiêu: xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững, có sức cạnh tranh cao; phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Trong đó, đến năm 2023 ( có 4 thôn thuộc 3 xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu), 3 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 ( xã Ninh Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao), phấn đấu có ít nhất từ 1 đến 2 mô hình nông nghiệp gắn với du lịch, hỗ trợ ít nhất 1 mô hình trở lên trong sản xuất sản phẩm phục vụ khách du lịch và tham gia hội nhập thương mại du lịch, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, phường 1 sản phẩm OCOP, phấn đấu đến năm 2025 có 8 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022- 2025, thành phố đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: đẩy mạnh sản xuất hành hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm chủ lực ( cụ thể: tăng 80% diện tích trồng lúa đặc sản như Bắc thơm số 7, LT2, Hương Bình, nếp hạt cau, tám, dự; đảm bảo các điều kiện và quy trình sản xuất rau, cây ăn quả, hoa, cây cảnh theo hướng hữu cơ. Tập trung chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo chuỗi liên kết và bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân địa phương về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thiết lập và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao….); Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP; Thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, công nghệ mới vào sản xuất; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất; Tăng cường hoạt động liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản; Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tăng cường dịch vụ và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

Cũng theo kế hoạch, thành phố đã đề ra 5 giải pháp, đó là: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào phát triển kinh tế nông nghiệp; Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên về đất đai; Ưu tiên đầu tư vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, tập trung huy động và thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, phát triển kết nối hạ tầng nông nghiệp, công trình thủy lợi…v..v…; Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng; Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1347
  • Trong tuần: 18 856
  • Tất cả: 2822349