image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp xã Ninh Tiến được tưới và tiêu nước chủ động đạt trên 90%.
Xã Ninh Tiến hiện có tổng diện tích đất tự nhiên là 518,31ha, trong đó đất nông nghiệp là 299,55ha (chiếm 58%). Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, trong những năm gần đây các hệ thống kênh mương, cống, kè, tràn đã được nhà nước đầu tư và khắc phục kịp thời đảm bảo tưới, tiêu cho 516,8ha (đạt 90%) và đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trên địa bàn; Hệ thống thủy lợi đảm bảo cung cấp nước kịp thời cho sản xuất và tiêu nước kịp thời khi ngập úng xảy ra, hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất.
anh tin bai

Lãnh đạo xã Ninh Tiến đi thăm quan hệ thống thuỷ lợi tại HTX nông nghiệp Phúc Sơn

Trên địa bàn xã Ninh Tiến có khoảng 7,5km kênh mương cấp I, II, III trong đó kênh mương đầu mối do xã quản lý là 4,7km đã được kiên cố hóa được 2,7km (đạt tỷ lệ 57,4%). Xã có 5 trạm bơm (trong đó 04 trạm bơm được nâng cấp sửa chữa trong giai đoạn 2021-2022) đảm bảo phục vụ tiêu thoát nước, tưới tiêu cho 4 HTX nông nghiệp và HTX nông nghiệp Phúc Sơn - một trong 4 HTX nông nghiệp trên địa bàn là cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững; 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm đảm bảo phục vụ trong công tác sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu. Cùng với đó, các công trình thuỷ lợi do xã quản lý được kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thuỷ lợi theo quy định; các hoạt động phòng chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ.

 
Ngọc Nhung

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1