image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Ủy ban MTTQVN thành phố triển khai Kế hoạch giám sát
Sáng ngày 12/04, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16, 17 và Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; các tổ chức Chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo UBND, Chủ tịch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Nam Giang - Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố triển khai kế hoạch Giám sát tập thể, cá nhân thực hiện công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông, quản lý đất đai, môi trường và kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Theo đó phạm vi giám sát gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông, quản lý đất đai, môi trường và kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đô thị, an toàn giao thông, quản lý đất đai, môi trường; nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác tham mưu quản lý, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện; các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; nếp sống văn minh, đạo đức nghề nghiệp và kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; quy định của pháp luật của chủ sử dụng đất. Việc giám sát được tiến hành theo các hình thức: giám sát trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, giám sát chuyên đề; giám sát gián tiếp thông qua lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giám sát.
Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQVN thành phố đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16 ngày 14/8/2024, Chỉ thị 17 ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết 05 ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 9 đồng chí ( đồng chí Nguyễn Giang Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Tổ trưởng). Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố; phản ánh những vi phạm phá
p luật, những hạn chế, bất cập trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính./.

Minh Thu 

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1