image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Quý I/2024: 4.534 hộ đã được vay vốn thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là 288.735 triệu đồng.
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024. Đồng chí Vũ Hoài Chương- Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố dự và chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quý I năm nay, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Ninh Bình đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của thành phố, tập trung chỉ đạo các phòng, ban, hội đoàn thể các cấp, UBND các xã, phường triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Do đó hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Bên cạnh việc tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ngay từ đầu năm Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã tham mưu UBND thành phố chuyển nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn số tiền 2.000 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác sang NHCSXH là 18.334 triệu đồng (đạt 50 % kế hoạch tăng trưởng UBND tỉnh giao năm 2024). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tổ chức rà soát cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; chủ động điều chỉnh kế hoạch dư nợ cho vay giữa các chương trình cho vay .... đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.
Tính đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn thực hiện là 298.917 triệu đồng, đạt 96,57% kế hoạch, tăng 13.904 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ là 296.306 triệu đồng, đạt 56,83% kế hoạch, tăng 13.847 triệu đồng so với 31/12/2023. Trong đó: cho vay giải quyết việc làm tăng 8.647 triệu đồng, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 4.998 triệu đồng, cho vay người chấp hành xong án phát tù tăng 900 triệu đồng. Tổng dư nợ uỷ thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội thành phố là 288.735 triệu đồng/4.534 hộ, chiếm 97,44% tổng dư nợ, tăng 13.316  triệu đồng so với 31/12/2023.
Cũng trong quý I năm nay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; 14/14 thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, phường đã tổ chức kiểm tra, giám sát trên địa bàn quản lý được 14 tổ TK&VV và 70 hộ vay …v..v…/.

 
Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1