image banner
Thành phố triển khai có hiệu quả chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và Đề án 06 của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác triển khai phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, Đề án 06 của thành phố tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là lãnh đạo các cấp về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt và tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số đơn vị mình nói riêng, thành phố nói chung; UBND Thành phố còn quan tâm dành nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, việc triển khai thực hiện 5 nhóm tiện ích của Đề án 06 đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra ( đã hoàn thành việc cấp 100% thẻ CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố - là đơn vị hoàn thành sớm nhất trong 8 huyện, thành ủy trên địa bàn tỉnh).

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch trên địa bàn, trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng cuối năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Đồng thời, gắn với việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức, công vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Phấn đấu: Đảm bảo tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần đạt tối thiểu 60% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý giải quyết, trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng. Đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của thành phố và các xã, phường (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng theo đúng quy trình quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng hộp thư công vụ của tỉnh trong hoạt động công vụ. Triển khai việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định…/.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1