image banner
Thành phố tập trung chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021- 2025.

Để triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh, đồng thời góp phần nâng cao vai trò hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững….. UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021- 2025.

Theo như kế hoạch, đến năm 2025, thành phố phấn đấu: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 80% hồ sơ công việc của thành phố và 60% hồ sơ công việc các xã, phường được xử lý trên môi trường mạng ( trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới; 2 xã Ninh Phúc và Ninh Tiến đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao; 100% xã có HTX, các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; Có 1 xã cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu trên môi trường số ( y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa), và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/ cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến; Phấn đấu 3/3 xã nông thôn mới hoàn thành chuyển đổi số cấp xã theo kế hoạch số 169 của UBND thành phố về triển khai thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND Thành phố Ninh Bình đã đề 4 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó: Tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông thôn ./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 17 822
  • Tất cả: 2821315