image banner
Quý I/2023: Bộ phận một cửa liên thông thành phố và các phường xã giải quyết 18.379 hồ sơ TTHC.

Trong quý I năm 2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và đưa nội dung chuyển đổi số vào các cuộc họp, hội nghị giao ban hàng tháng, quý của để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chỉ đạo 14/14 xã, phường thành lập xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã, phường đảm bảo theo thời gian quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Dịch vụ Công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố

Trong quý I, 100% cán bộ công chức tại các phòng, ban, các đơn vị của thành phố và UBND các xã, phường được cấp và thường xuyên sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ và chữ ký số; Trên 80% hồ sơ công việc tại thành phố và trên 50% hồ sơ ở xã, phường được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng; Hoàn thành việc đăng ký với tỉnh 7 xã, phường chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; Triển khai trung tâm chỉ huy điều hành giao thông thông minh để quản lý toàn bộ camera giám sát của thành phố; hoàn thành lắp đặt 26 mắt camera thông minh tại 8 nút giao thông phạt nguội; Một số xã, phường đã triển khai tư vấn khám sức khỏe từ xa; Bộ phận một cửa liên thông thành phố và các phường xã đã tập trung giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật, với tổng số hồ sơ TTHC đã được giải quyết là 18.379 /18.684 hồ sơ ./.

Linh Huệ 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1