image banner
Trong quý II: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Trong quý II năm nay, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố tiếp tục được thực hiện nghiêm và đạt hiệu quả. Trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC nói chung, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng đã từng bước được phát huy. UBND thành phố luôn bám sát và triển khai kịp thời các Quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác kiểm soát TTHC đảm bảo phù hợp với công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử. Chính vì lẽ đó, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt kết quả cao ở hầu hết các lĩnh vực. Các quy định về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, các nội dung vềthực hiện TTHC được phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức biết để thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền.

Kết quả, trong quý II: tổng số hồ sơ TTHC mới tiếp nhận là 16.818 hồ sơ (trực tuyến: 15.788 hồ sơ; trực tiếp: 997 hồ sơ). Số hồ sơ tồn từ kỳ trước: 85 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 16.807 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn: 6578 hồ sơ, đúng hạn: 10229 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 43 hồ sơ; trong đó có 43 hồ sơ trong hạn, không có hồ sơ quá hạn.

         Bên cạnh đó, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường tiếp tục phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động; 14/14 xã, phường duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận “một cửa” và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Hiện nay, số lượng thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND thành phố là 33 thủ tục thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Đổng thời, tiếp tục phối hợp với Công an thành phố tổ chức tiếp nhận 07 TTHC thuộc lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân và Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

         Song song với đó, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc sử dụng chữ ký số trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết; thực hiện luân chuyển hồ sơ trên môi trường mạng; áp dụng biên lai thu phí điện tử và thanh toán phí, lệ phí qua tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng quét mã QR. Kết quả trong Quý II năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 14.741 hồ sơ thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1