image banner
Thành phố triển khai kế hoạch Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2023
Nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi, đánh giá quy định, hoạt động cải cách hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 135 về Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2023.

Theo như kế hoạch,  đối tượng điều tra là Đại biểu HĐND cấp xã; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; người dân đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã .
Nội dung điều tra, lấy ý kiến của đại biểu HĐND cấp xã bao gồm: Đánh giá kết quả, hoạt động cải cách hành chính của UBND cấp xã.
 Điều tra, lấy ý kiến của đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố bao gồm: Đánh giá kết quả, hoạt động cải cách hành chính của UBND cấp xã. 
Điều tra, lấy ý kiến của người dân bao gồm: Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã.
Hình thức điều tra: lấy phiếu khảo sát với đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với UBND cấp xã năm 2023.  
Việc triển khai kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2023 nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2023, qua đó có những biện pháp cải thiện kết quả cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình ./.

Lê Thúy

 
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1