image banner
Cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích cho các tổ chức, công dân đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, Bộ phận một cửa UBND các phường, xã.

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, UBND các xã, phường đã giải quyết tốt TTHC cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết công khai các quy định về TTHC, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân có liên quan đến thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, lịch làm việc….. để tiện cho tổ chức, cá nhân liên hệ công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, và Bộ phận một cửa UBND các phường, xã đã kết nối liên thông với cổng dịch vụ công của tỉnh, hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố thực hiện 124 dịch vụ công một phần; 168 dịch vụ công toàn trình; tại hệ thống một cửa của UBND các phường, xã thực hiện 53 dịch vụ công một phần; 60 dịch vụ công toàn trình. UBND Thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến với việc  thực hiện tích hợp 795 dịch vụ (71 mức độ 3, 724 mức độ 4) - đảm bảo 100% dịch vụ đủ các điều kiện theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia….đồng thời giao Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh, niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 8 điểm Bưu điện Văn hóa xã, phường.

Kết quả: 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận đều không bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong; không có trường hợp nào bị mất trong qúa trình chuyển phát; không có trường hợp khiếu kiện, bồi thường. /.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1