image banner
Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Số ký hiệu văn bản Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tin tức thủ tục cải cách hành chính
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 42ndsigned_20221012101759389380.pdf
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Văn bản mới