image banner
Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Số ký hiệu văn bản số 25/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tin tức thủ tục cải cách hành chính
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm vanbangoc_25_2022_nd-cp_12042022_4-signed.pdf
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Văn bản mới