image banner
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản Nghị định số 72/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 07/10/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tin tức thủ tục cải cách hành chính
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 72_2022_nd-cp_04102022_4-signed_fa07de5e05278f6cdd72fb280b50a8be_sdk2__000.00.00.h42-1-.pdf
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Văn bản mới