image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023: toàn thành phố giải quyết gần 82% đơn thư thuộc thẩm quyền.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố đã tiếp 256 lượt công dân với 166 vụ việc ( tăng 58% so với cùng kỳ năm trước). Nội dung công dân đề nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường GPMB thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình quản lý trật tự đô thị và thực hiện các chế độ chính sách xã hội. Riêng tại trụ sở Tiếp công dân của thành phố đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo lịch và đột xuất 26 lượt công dân (115 vụ việc). Sau các buổi tiếp công dân, UBND thành phố ban hành thông báo kết luận chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND xã, phường tham mưu giải quyết theo quy định.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiếp 277 vụ việc gồm: khiếu nại 24 vụ việc, tố cáo 13 vụ việc, đề nghị 240 vụ việc. Trong đó: có 88 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND thành phố ( bao gồm: khiếu nại 10 vụ việc, tố cáo 6 vụ việc, đề nghị 72 vụ việc và 15 vụ việc năm 2022 chuyển sang ). 119 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường ( bao gồm: khiếu nại 3 vụ việc, tố cáo 5 vụ việc, đề nghị 111 vụ việc và 76 vụ việc thành phố chuyển vể ). Lưu đơn, hướng dẫn, thông báo xử lý đơn: 70 vụ việc ( gồm: khiếu nại 11 vụ việc, tố cáo 2 vụ việc, đề nghị 57 vụ việc.

 Về kết quả giải quyết đơn: Toàn thành phố đã giải quyết 168/207 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,6%. Trong đó: UBND thành phố đã giải quyết 75/88 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,2% (khiếu nại 10/10 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%; tố cáo 5/6 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,3%, đề nghị 60/72 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,3%). Còn 13 vụ việc đang xem xét, giải quyết theo quy định ( bao gồm: 1 tố cáo, 12 đề nghị, phản ánh). UBND xã, phường đã giải quyết 93/119 vụ việc, đạt tỷ lệ 78,1%. Còn 26 vụ việc ( bao gồm: 1 tố cáo, 25 đề nghị, phản ánh) đang xem xét giải quyết;  Có 08 vụ việc cấp trên chuyển về đã được UBND thành phố Ninh Bình  giải quyết ( còn 06 vụ việc do cấp trên chuyển về, đang chỉ đạo giải quyết)./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1