image banner
6 tháng đầu năm 2024: toàn thành phố đã giải quyết 148 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,2%.
                 Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã tiếp 230 lượt công dân của 148 vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực: tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

 

Cũng trong thời gian trên, toàn thành phố tiếp nhận trong kỳ 245 vụ việc gồm: khiếu nại 19 vụ việc, tố cáo 9 vụ việc, đề nghị 217 vụ việc. Trong đó: Thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 99 vụ việc, bao gồm: khiếu nại 10 vụ việc, tố cáo 04 vụ việc, đề nghị 85 vụ việc (18 vụ việc năm 2023 chuyển sang). Thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường 81vụ việc, gồm: khiếu nại 04 vụ việc, tố cáo 03 vụ việc, đề nghị 74 vụ việc. Lưu đơn, hướng dẫn, thông báo xử lý đơn: 65 vụ việc, gồm: khiếu nại 05 vụ việc, tố cáo 02 vụ việc, đề nghị 58 vụ việc.

Kết quả toàn thành phố đã giải quyết 148/180 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,2%. Trong đó: UBND thành phố đã giải quyết 78/99 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,79% (khiếu nại 10/10 vụ việc, tố cáo 4/4 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%, đề nghị 64/85 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,29%). Còn 21 vụ việc đề nghị, phản ánh đang xem xét, giải quyết theo quy định. UBND xã, phường đã giải quyết 70/81 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,42%. Còn 11 vụ việc (khiếu nại 01 vụ việc, tố cáo 01 vụ việc, đề nghị 09 vụ việc) đang xem xét giải quyết.

Nhìn chung, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn. UBND thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác đối thoại trong quá trình giải quyết đơn đã được chú trọng, quan tâm, đảm bảo dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật. Đặc biệt đối với một số vụ việc phức tạp đã được UBND thành phố phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết. Những kết quả đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trong quản lý Nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.  

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1