image banner
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang nói chung (Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân) là nghĩa vụ vẻ vang của công dân Việt Nam

Tại Khoản 1 Điều 3 Chương I Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội Nhân dân.

Công dân trong độ tuổi quy định sẽ phải thực hiện NVQS mà không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn cũng như nghề nghiệp, nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình được quy định tại Điều 30 Mục 1 Chương IV Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, cụ thể:

-Độ tuổi thông thường công dân được bắt đầu gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi trở lên đến hết 25 tuổi.

- Độ tuổi gọi nhập ngũ với công dân có trình độ đào tạo là cao đẳng, đại học là từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. Trong trường hợp này, công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nên độ tuổi sẽ bị kéo dài thêm 02 năm so với các trường hợp thông thường.

Về điều kiện sức khỏe: Tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe loại 1, 2, 3 được Hội đồng khám sức khoẻ kết luận theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BQP-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS. Không tuyển chọn, gọi nhập ngũ đối với những công dân sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 Diop trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS.

Về chính trị đạo đức: Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những cơ quan, đơn vị trọng yếu tuyển chọn theo Quyết định 92/2007/QĐ-BQP ngày 02 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về cơ quan đơn vị trọng yếu, cơ mật và nguyên tắc tuyển chọn, điều động người vào làm việc ở cơ quan đơn vị trọng yếu, cơ mật.

Về tiêu chuẩn văn hóa: Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên.

Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và công chức, viên chức. Tỷ lệ này phải đạt 1 đến 2% trở lên.

Theo Điều 21 Mục 1 Chương III Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây: Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1277
  • Trong tuần: 18 786
  • Tất cả: 2822279