image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tập huấn công tác mặt trận năm 2024.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Khánh vừa phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tập huấn công tác mặt trận năm 2024 cho 150 đại biểu làm công tác mặt trận các tổ dân phố.
anh tin bai

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, tập trung vào các nội dung như sự cần thiết của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tầm quan trọng của Nhân dân trong việc bàn và quyết định các việc ở tổ dân phố, cũng như phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; vai trò, nhiệm vụ của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và quy trình tổ chức các cuộc họp dân để quyết định các việc của tổ dân phố...v..v...
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tập huấn một số nội dung công tác mặt trận năm 2024 như: quy trình thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, của Bộ Chính trị; phương pháp, kỹ năng, nội dung công tác tuyên truyền trong hệ thống MTTQ, công tác xử lý nắm bắt tình hình phản ánh dư luận xã hội và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận; việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ ….
Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở các tổ dân phố từ đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần hoàn thành tốt công tác Mặt trận trong thời gian tới.

 
Linh Huệ 

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1