image banner
Thành phố triển khai Kế hoạch thi hành Luật Đất đai năm 2024
          Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong công tác quản lý đất đai; đảm bảo quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả; sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai…. để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND thành phố Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 127 với 2 nội dung cụ thể nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Đất đai năm 2024 ( đặc biệt là các quy định mới ).

 

Theo nội dung kế hoạch,  các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, UBND các xã, phường, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Đất đai năm 2024 đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 . Đăng tải toàn văn Luật Đất đai năm 2024 và tài liệu giới thiệu về Luật Đất đai năm 2024 trên Trang thông tin điện tử thành phố, các xã, phường, trên Đài Truyền thanh thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2024 của người dân trên địa bàn. Thực hiện trang bị sách Luật Đất đai năm 2024 cho các Tổ dân phố, thôn, xóm. Làm tốt công tác quản lý đất đai về các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thống kê, kiểm kê đất đai; công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện điều tra cơ bản về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác cải cách hành chính về đất đai. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt những vụ việc tồn đọng kéo dài …v..v…/.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1