image banner
Năm 2022: thành phố phê duyệt và quyết toán hơn 90 công trình, dự toán với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
Trong năm 2022, thành phố đã phê duyệt 37 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.090 tỷ đồng, đồng thời thẩm tra, quyết toán 56 công trình, dự án hoàn thành với giá trị quyết toán là 172,5 tỷ đồng ( đặc biệt, nợ đọng xây dựng cơ bản cuối năm 2022 ước giảm 337,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm nước ).

Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

 Song song với đó, thành phố cũng xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bên cạnh việc triển khai phân bổ, giao kế hoạch cho từng công trình, dự án và thông báo cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, trong năm 2022 UBND Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho từng công trình, dự án. Thực hiện điều chuyển vốn từ công trình, dự án có khả năng giải ngân thấp sang công trình, dự án có khả năng giải ngân cao hơn, để đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ giải ngân hơn 95% kế hoạch./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1