No title... No title... No title...

Trong tháng 8, thành phố tiếp nhận và giải quyết gần 90% số hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn.

Trong tháng 8, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 436 hồ sơ thủ tục hành chính ( trung hình mỗi ngày là 22 hồ sơ). Trong đó: số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 364 ( hồ sơ ).

Một số phòng, ban có số hồ sơ trực tuyến cao như: phòng tư pháp ( 133 hồ sơ online); phòng tài chính kế hoạch ( 123 hồ sơ online); phòng quản lý đô thị ( 67 hồ sơ online).

Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính, Bưu chính công ích là 46/436 hồ sơ- đạt 10,6% ( trong đó: lĩnh vực đăng ký kinh doanh 39/123 hồ sơ; lĩnh vực xây dựng 7/67 hồ sơ). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: cấp phép xây dựng 12 lượt/67 hồ sơ; đăng ký kinh doanh 21 lượt/123 hồ sơ; chứng thực 11 lượt/133 hồ sơ.

Bên cạnh đó, công an thành phố đã tiếp nhận  950 lượt hồ sơ công dân làm căn cước công dân và mã định danh cá nhân; Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố tiếp nhận 408 lượt hồ sơ đất đai và 562 lượt hồ sơ xóa, giao dịch bảo đảm.

Cũng trong tháng 8, thành phố đã giải quyết được 457 hồ sơ. Trong đó có 408 hồ sơ giải quyết trước hạn- chiếm tỷ lệ gần 90%./.

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,031
  • Trong tuần: 5,018
  • Tất cả: 2,034,678