No title... No title... No title...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI ĐỂ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021-2026 THỰC HIỆN QUYỀN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Ban Thường trực UB MMTQ Thành phố vừa đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

Trong đó:

Đơn vị bầu cử số 1 (gồm phường Đông Thành – phường Ninh Khánh): Thời gian 14h ngày 07/5/2021 tại UBND phường Đông Thành; 14h ngày 11/5/2021 tại UBND phường Ninh Khánh.

Đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Tân Thành – xã Ninh Nhất): Thời gian 8h ngày 12/5/2021 tại UBND phường Tân Thành; 14h tại UBND xã Ninh Nhất.

Đơn vị bầu cử số 3 (gồm xã Ninh Tiến – phường Phúc Thành): Thời gian 8h ngày 10/5/2021 tại UBND xã Ninh Tiến; 14h tại UBND phường Phúc Thành.

Đơn vị bầu cử số 4 (gồm phường Vân Giang – phường Nam Thành): Thời gian 8h ngày 11/5/2021 tại UBND phường Vân Giang; 14h tại UBND phường Nam Thành.

Đơn vị bầu cử số 5 (gồm phường Nam Bình – phường Ninh Phong): Thời gian 8h ngày 12/5/2021 tại UBND phường Nam Bình; 14h tại UBND phường Ninh Phong.

Đơn vị bầu cử số 6 (gồm phường Ninh Sơn – xã Ninh Phúc): Thời gian 8h ngày 10/5/2021 tại UBND phường Ninh Sơn; 14h tại UBND xã Ninh Phúc.

Đơn vị bầu cử số 7 (gồm phường Thanh Bình – phường Bích Đào): Thời gian 14h ngày 07/5/2021 tại UBND phường Thanh Bình; 8h ngày 11/5/2021 tại UBND phường Bích Đào.

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình sẽ trình bày về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố và thực hiện quyền vận động bầu cử của mình theo quy định của pháp luật.

        Đến nay các ứng cử viên đang chuẩn bị nội dung chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện quyền vận động bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch đề ra ./. 

                                                                         Trần Thị Ngoan – Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố Ninh Bình

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 1669
  • Trong tuần: 10 236
  • Tất cả: 1 148 320