image banner
Thành phố tăng cường công tác truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững.
Để tăng cường công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, và người nghèo về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng…..Góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo bền vững trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn, UBND thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 93 về “ Thực hiện tiểu dự án 2- dự án 6 truyền thống về giảm nghèo đa chiều”.

Một buổi đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền về chế độ, chính sách với cán bộ, hội viên phụ nữ  xã Ninh Nhất ( ST).

Theo như kế hoạch, trong năm 2023, UBND Thành phố sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách giảm nghèo với cán bộ và người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo; Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về giảm nghèo để nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo.

Trong kế hoạch cũng xác định rõ đối tượng là:  Người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội ( chú trọng truyền thông cho nhóm đối tượng hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo).

Việc triển khai kế hoạch số 93 về “ Thực hiện tiểu dự án 2- dự án 6 truyền thống về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023” nhằm giúp Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Công khai, dân chủ trong tổ chức thực hiện, tăng tính chủ động và mở rộng sự tham gia, giám sát của cộng đồng, tạo được sự đồng thuận của người dân trong công tác giảm nghèo…v..v…/.  

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 801
  • Trong tuần: 18 310
  • Tất cả: 2821803