image banner
Thành phố tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
Từ đầu năm đến nay, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ( QP, QSĐP) một cách nghiêm túc, hiệu quả.

 Kết quả: đã ban hành Chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác QP, QSĐP năm 2023 cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Quân khu 3, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ QP, QSĐP. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về công tác quốc phòng - an ninh ( QP-AN) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. 
Bên cạnh đó, cũng trong thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn thành phố đã  thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều hội nghị lồng ghép quán triệt, tuyên truyền cho 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong tình hình mới. Bảo đảm 100% chỉ tiêu cán bộ đối tượng 2, 3 đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do hội đồng GDQPAN Quân khu, tỉnh tổ chức, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 theo phân cấp. Theo dõi và chỉ đạo các trường THPT tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN cho học sinh theo chương trình của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với kết quả đạt Khá ( trong đó: Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 17 đồng chí thuộc đối tượng 2, 85 đồng chí thuộc đối tượng 3; mở 01 lớp với 100 đồng chí thuộc đối tượng 4; 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 43 đồng chí đoàn viên, thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ năm 2023. Giáo dục quốc phòng an ninh cho 9.881 lượt học sinh, sinh viên tại 1 trường ĐH, 2 trường CĐ, 6 trường THPT, và 2 trường Trung cấp nghề ). 
Thông qua nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN ở địa phương. /.

 Lê Thúy

 
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1