image banner
Thành phố nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp .
Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND thành phố đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và Phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố, trình UBND tỉnh. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Ninh Bình năm 2023, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế làm việc. 

Bên cạnh đó, trong thời gian qua công tác quản lý, sử dụng biên chế tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn được UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại thành phố và các xã, phường. Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống một cửa điện tử thành phố đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 30%. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử; tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra công tác hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác kiểm soát thủ tục hành chính các xã, phường năm 2023.
Đến nay, thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian, quy trình thực hiện, bảo đảm mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 90% trở lên. UBND thành phố đã hoàn thành công tác thay thế, đổi mới đồng bộ hệ thống bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định. Thành phố tiếp tục là đơn vị đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh cạnh cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2023./.

Lê Thúy  

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 8 172
  • Tất cả: 2916276