image banner
Khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố
Thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát năm 2023, Ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố . 

Đối tượng khảo sát là: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Nội dung khảo sát đối với phòng Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học năm 2023-2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Những thuận lợi, khó khăn chung của ngành giáo dục khi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong năm học 2022-2023, năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu - chi trong các nhà trường. 
Đối với các trường Tiểu học: Đánh giá khái quát ngắn  gọn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; những thuận lợi, khó khăn của nhà trường khi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh, thành phố và ngành giáo dục về công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh  đến cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh năm học 2022-2023; 2023-2024.  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng  các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh năm học 2022 - 2023; 2023-2024.  Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu - chi trong nhà trường.
Đến thời điểm hiện tại phòng chuyên môn và các trường Tiều học đang thực hiện báo cáo các nội dung trong Kế hoạch khảo sát, bảo đảm thời gian quy định./. 

     Trần Thị Ngoan – Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố Ninh Bình

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 751
  • Trong tuần: 18 260
  • Tất cả: 2821753