image banner
10 năm: thành phố tổ chức 27 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW .

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, trong 10 năm qua Thành phố đã tổ chức 27 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết ( bao gồm: 1 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TW) cho cán bộ chủ chốt của thành phố qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình (212 đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 100%), và 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tổ chức 26 hội nghị cán bộ, đảng viên ( với 7.125 đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 95,3%).

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TW) cho cán bộ chủ chốt của thành phố.

Nhìn chung việc học tập, triển khai Nghị quyết được các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nghiêm túc theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Các ngành trong khối tuyên truyền, Đài truyền thanh thành phố làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW, tiến độ triển khai... gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44 ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653 của Bộ GD và ĐT ban hành kế hoạch hành động của ngành triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính…. tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cấp học bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Qua việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố có nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải đổi mới Giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Cán bộ, đảng viên ( nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên) đã hiểu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT qua đó, vận dụng trong quá trình quản lý, giảng dạy tại các nhà trường…/.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH




Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 781
  • Trong tuần: 18 290
  • Tất cả: 2821783