image banner
Ngành giáo dục đào tạo thành phố: nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2023- 2024.
Để thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023- 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, chương trình để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo từng năm và cho cả giai đoạn. 
anh tin bai 

Bên việc thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, Phòng giáo dục đào tạo thành phố còn thường xuyên kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng tập trung đông dân cư và những nơi có khu công nghiệp; nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, triển khai thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo giai đoạn 2024 - 2030. Triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học; lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở. Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học lớp 5, lớp 9, lớp 12 Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 
 Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục. Triển khai thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động.  Xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật; phát triển các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt và bán chuyên biệt để đáp ứng quyền được học tập của người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 
Nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Sắp xếp tuyển dụng giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế và biên chế được giao theo quy định, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo. 
Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục có điều kiện kinh tế khó khăn. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh gắn với xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Hạnh phúc”; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, phòng, chống bạo lực học đường.Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. 
Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Trú trọngcông tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường …v..v… 

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 979
  • Trong tuần: 18 488
  • Tất cả: 2821981