image banner
Trong năm 2022: thành phố có 7.834 hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật trên cổng dịch vụ công.
Trong năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Bộ phận một cửa các phường, xã đã kết nối liên thông và hoạt động hiệu quả với cổng dịch vụ công của tỉnh. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 278 dịch vụ công, trong đó có 70 dịch vụ công mức độ 2; 57 dịch vụ công mức độ 3; 151 dịch vụ công mức độ 4. Tại bộ phận một cửa của UBND các phường, xã có 118 dịch vụ công, trong đó: 34 dịch vụ công mức độ 2; 29 dịch vụ công mức độ 3; 55 dịch vụ công mức độ 4.

Cũng trong năm, UBND thành phố đã rà soát và công bố 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định áp dụng thực hiện mức độ 4; Phối hợp với Sở thông tin và truyền thông thực hiện tích hợp 795 dịch vụ ( bao gồm 71 dịch vụ mức độ 3; 724 dịch vụ mức độ 4), đảm bảo 100% dịch vụ đủ các điều kiện theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật trên cổng dịch vụ công là 7.834 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là 6.050 hồ sơ ( đạt 100%).

Bên cạnh đó, UBND thành phố còn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh. Niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích     ( 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận không bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong; không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát; không có trường hợp khiếu kiện, bồi thường ) ./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1