image banner
Thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2023.
Để tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 06 của Chính phủ bảo đảm theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 64 ngày 5/4/2023 về “Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2023”.

Theo như kế hoạch, trong năm 2023 UBND Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình xây dựng, đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, hội ở địa phương bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trên nền tảng CSDLQG về dân cư ; Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định ( để tiết kiệm thời gian của tổ chức, người dân không phải mang, xuất trình nhiều loại giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính). Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNeID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội; vận dụng thông minh, tập huấn cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã thành lập hướng dẫn công dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID phục vụ xác thực, xác minh danh tính trong thực hiện giao dịch trên môi trường trực tuyến. Hoàn thành 03 dịch vụ công gồm: Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí đang thực hiện theo lộ trình hướng dẫn của các bộ, ngành; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân địa chỉ). Hoàn thành việc tích hợp giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh…v…v…

Phấn đấu trong năm 2023: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền;100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực
điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư đã có trong CSDLQG về DC; Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; 100% kết quả giải quyết TTHC của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa, thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của CSDLQG về dân cư; Dịch vụ công đáp ứng tối thiểu 90% mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân; 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành kế hoạch này; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng
(trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% hồ sơ về dân cư trên địa bàn thành phố được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định; Hoàn thành việc kết nối CSDLQG về dân cư với hệ thống Quản lý án điện tử của Tòa án nhân dân để xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên quan đến đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng hoặc xác minh thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của Tòa án điện tử.  Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...) và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác theo chủ trương của Đề án. Đảm bảo 100% các giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số ..v..v…/.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1