image banner
Thành phố sử dụng các ứng dụng họp thông minh, họp trực tuyến, hệ thống báo cáo và xử lý hồ sơ công việc thông qua môi trường mạng.
Thành phố có tổng số 48 đơn vị và theo loại hình phân loại đơn vị sự nghiệp, bao gồm: 02 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 8 đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên mức độ tự đảm bảo từ 10-30%, 37 đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ( trong đó 33 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 01 đơn vị sự nghiệp đào tạo, 02 đơn vị sự nghiệp kinh tế, 01 sự nghiệp văn hóa thể thao và phát thanh).

Đến nay, 100% các đơn vị xây dựng đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ. Công tác quản lý thu chi tài chính, lập dự toán, chấp hành dự toán, công tác quản lý nguồn thu, chi tiêu tài chính hàng năm các đơn vị cơ bản thực hiện tương đối tốt, dần dần đã đi vào nền nếp. 100% cán bộ công chức, viên chức đã thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong hoạt động thực thi công việc, đảm bảo các tiêu chí trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số; Sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản iOffice; 100% các văn bản (trừ văn bản mật) được ký số và gửi, nhận trên hệ thống; 100% cán bộ công chức các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường được cung cấp và triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ; 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được theo dõi cập nhật đầy đủ trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh (iGate); 100% các hồ sơ giải quyết TTHC tại UBND thành phố được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống, đồng thời công tác số hóa các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai đạt hiệu quả.

Thông qua việc sử dụng các ứng dụng họp thông minh, họp trực tuyến, hệ thống báo cáo và việc xử lý hồ sơ công việc thông qua môi trường mạng đã góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố Ninh Bình ./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1011
  • Trong tuần: 18 520
  • Tất cả: 2822013