image banner
100% số phường, xã có sóng di động 3G, 4G và mạng Internet băng rộng cáp quang .

Thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số thành phố Ninh Bình đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng, kế thừa hạ tầng kỹ thuật, thiết bị sẵn có để phát triển, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng vận hành ổn định, thông suốt đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng.

Giám sát giao thông qua hệ thống camera của công an thành phố Ninh Bình.

Việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả.  Đến nay, 100% số phường, xã có sóng di động 3G, 4G và mạng Internet băng rộng cáp quang triển khai đến 100% trung tâm các xã phường; 100% cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã phường đã thiết lập mạng nội bộ để kết nối các máy tính trong nội bộ cơ quan, đơn vị phục vụ ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, các hệ thống thông tin của tỉnh, thành phố; tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức có máy tính sử dụng tại cơ quan cấp thành phố và phường xã đạt 100%; 100% phòng, ban, đơn vị đã thực hiện ký số hồ sơ, văn bản điện tử, có 66,9% văn bản cấp thành phố thực hiện đầy đủ ký số tổ chức và cá nhân là lãnh đạo trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Thành phố đã tiến hành lắp đặt 32 camera giao thông tại 13 chốt quan trọng cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn…v..v…

                                                            Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1