image banner
Trong tháng 11: tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn đạt 100%.

Trong tháng 11, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 1.448 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tài chính kế hoạch, xây dựng, công thương, y tế, nội vụ, giáo dục, văn hóa, tài nguyên môi trường. Trong đó: tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100% ( bằng 1.107 hồ sơ ); số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, bưu chính công ích: 35/1.448 hồ sơ; số lượt thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt: 39 lượt/1.448 hồ sơ; số hồ sơ trả kết quả trực tuyến là: 141/1.448 hồ sơ. Ngoài ra, công an thành phố đã tiếp nhận 259 lượt công dân lên làm căn cước công dân và mã định danh cá nhân; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đại tại thành phố Ninh Bình đã tiếp nhận 501 lượt hồ sơ xóa, giao dịch đảm bảo và 500 lượt hồ sơ đất đai.

Cũng trong thời gian trên,  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 4.727 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó: tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 đạt 91,7% ( bằng 4.335 hồ sơ). Một số đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 như: Phường Tân Thành đạt tỷ lệ 100%; Xã Ninh Tiến đạt tỷ lệ 99,6%; Phường Nam Thành đạt tỷ lệ 99,53%; phường Ninh Khánh đạt tỷ lệ 99,25%; phường Đông Thành đạt tỷ lệ 98,87%....

Nhìn chung, tất cả các cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa thành phố và phường, xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Hồ sơ khi tiếp nhận đã được nhận và Scan thành phần hồ sơ trên cổng Dịch vụ công; Các thủ tục hành chính được niên yết công khai ( bằng bảng, biểu treo tại vị trí dễ quan sát, và video hình ảnh tuyên truyền được phát trên các màn hình tivi, máy tính bảng trong giờ hành chính) để công dân biết về các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4…v…v…

Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa thành phố và phường, xã được giải quyết trước hạn đạt 100%; Không có hồ sơ trễ hạn, quá hạn./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1