image banner
Thành phố phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ các tổ chức, công dân khi đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ các tổ chức và công dân khi đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND Thành phố đã sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử bằng hình thức nộp hồ sơ online và scan thành phần hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; đồng thời, chuẩn hóa, sơ đồ hóa hệ thống quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên thông, cải tiến để áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có 124 dịch vụ công một phần, 168 dịch vụ công toàn trình; Tại hệ thống một cửa của UBND các phường, xã có 53 dịch vụ công một phần, 60 dịch vụ công toàn trình; Đã thực hiện tích hợp 795 dịch vụ (71 mức độ 3, 724 mức độ 4) đảm bảo 100% dịch vụ đủ các điều kiện theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật trên Cổng dịch vụ công là: 1188 hồ sơ (Dịch vụ công một phần tiếp nhận 188 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; Dịch vụ công toàn trình tiếp nhận 1000 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến).

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh và niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 8 điểm Bưu điện Văn hóa xã, phường. Đến nay, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận đều không bị hư hỏng, hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong; không có trường hợp nào bị mất trong qúa trình chuyển phát; không có trường hợp khiếu kiện, bồi thường. /.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1323
  • Trong tuần: 18 832
  • Tất cả: 2822325