image banner
Thành phố Ninh Bình: phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Trong Quý I, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp nhận được 1028 hồ sơ online/1637 hồ sơ TTHC (đạt tỷ  lệ 62,8%). Trên 80% hồ sơ công việc tại thành phố và trên 50% hồ sơ ở xã, phường được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% số hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đều được nhập trên hệ thống “một cửa điện tử” và áp dụng quy trình điện tử luân chuyển hồ sơ theo từng bước đã được UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, UBND thành phố và UBND các xã phường đã bố trí cán bộ tiếp nhận 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, tổ chức  tại Bộ phận Một cửa. 100% TTHC đều được thực hiện tiếp nhận qua hệ thống “một cửa điện tử” và sử dụng chữ ký số tiếp nhận. Tất cả hồ sơ sau khi được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố đều được scan thành phần hồ sơ, giấy tờ và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường điện tử đến các phòng, ban chuyên môn ( Đối với bộ phận một cửa của UBND các xã, phường mới triển khai sử dụng chữ ký số tiếp nhận TTHC).

Đặc biệt, chỉ tính riêng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/3/2023, tổng số Văn bản đi của UBND thành phố là 1313 văn bản - số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số là 1197 văn bản (đạt tỷ lệ 91,2%). Tại UBND các xã, phường tổng số Văn bản đi là 2039 văn bản - số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số là 2008 văn bản (đạt tỉ lệ 98,5%). 100% sử dụng biên lai điện tử đối với các TTHC phát sinh phí và lệ phí. Các Hệ thống thông tin báo cáo trên Hệ thống báo cáo của Chính phủ và tỉnh được duy trì đảm bảo theo quy định. Trang thông tin điện tử của thành phố, các phường, xã; các trang Fanpage Công an thành phố, Thành đoàn Ninh bình, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh và UBND các xã, phường được duy trì, hoạt động có hiệu quả phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của tỉnh.

Thành phố đã hoàn thành việc đăng ký với tỉnh 07 xã, phường chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, xã hội số, kinh tế số (bao gồm phường: Phúc Thành, Ninh Phong, Vân Giang, Nam Thành, Tân Thành, Đông Thành, Thanh Bình) theo Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0). Tích cực tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia chung về công tác chuyển đổi số ( cụ thể là thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh, sử dụng CCCD gắn chíp…) ./.

Lê Thúy

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1