image banner
3 tháng đầu năm: Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý giải quyết, trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 68,43%

Trong quý I năm nay, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn thành phố đã được các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường quan tâm, triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch và đạt được những kết quả nhất định.

Trong 3 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành việc đăng ký với tỉnh 07 xã, phường chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, xã hội số, kinh tế số theo Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phiên bản 1.0, ( bao gồm phường: Phúc Thành, Ninh Phong,Vân Giang, Nam Thành, Tân Thành, Đông Thành, Thanh Bình); 100% số hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đều được nhập trên hệ thống “một cửa điện tử”, và áp dụng quy trình điện tử luân chuyển hồ sơ theo đúng quy định của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý giải quyết, trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 68,43% (vượt chỉ tiêu đề ra).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ văn bản thực hiện dưới dạng điện tử, ký số ở một số đơn vị vẫn chưa đảm bảo theo quy định; Vẫn còn để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống một cửa điện tử (phường Nam Thành)…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính,
chuyển đổi số và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn trong quý II năm 2023, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung
 rà soát các tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Quán triệt và giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ( thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân của cơ quan, đơn vị khi để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính). Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện thắng lợi, hiệu quả Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất, trọng tâm là trách nhiệm của người đứng đầu”; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp xã, phường bắt đầu kể từ ngày 01/6/2023. Tiếp nhận, số hoá và lưu trữ điện tử 100% hồ sơ TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử; sử dụng chữ ký số trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 60% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý giải quyết, trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng…./.

Lê Thúy

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1