No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1-NQ/TU 09/07/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố NB lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 487
Tải về 5
135/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của trung tâm một của liên thông thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 484
Tải về 14
15/KH-UBND 08/02/2017 Kế hoạch sưu tầm, tư liệu, tài liệu, hiện vật để chuẩn bị trưng bầy tại nhà truyền thống thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 567
Tải về 6
02/KH-UBND 04/01/2017 Kế hoạch thực hiện chương trình toàn khóa số 2
Lượt xem: 190
Tải về 11
121/KH-UBND 30/12/2016 Kế hoạch dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 196
Tải về 3
11115/QĐ-UBND 06/12/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đài truền thanh xã, phường trên địa bàn thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 327
Tải về 4
102/KH-UBND 01/11/2016 Kế hoạch thực hiện công tác toàn khóa số 4
Lượt xem: 212
Tải về 13
08-CTr/TU 10/03/2016 Chương trình số 4 Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Lượt xem: 234
Tải về 10
06-CTr/TU 22/01/2016 Chương trình số 1 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp, giai đoạn 2015 – 2020
Lượt xem: 195
Tải về 4
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH