Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1919
  • Trong tuần: 10 486
  • Tất cả: 1 148 570
Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN
CỦA CÁC PHÒNG, BAN, XÃ, PHƯỜNG

 Stt

 Tên đơn vị

 Số điện thoại

1

Văn phòng Thành ủy

0868.517.131
0888.35.35.35

2

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

0868.517.132

3

Phòng Quản lý đô thị thành phố

0868.517.133

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

0868.517.134

5

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

0868.517.135

6

Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố

0868.517.136

7

Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố

0868.517.137

8

Công an thành phố

0868.517.138

9

Phường Đông Thành

 

10

Phường Nam Thành

 

11

Phường Phúc Thành

 

12

Phường Tân Thành

 

13

Phường Ninh Khánh

 

14

Phường Ninh Phong

 

15

Phường Ninh Sơn

 

16

Phường Thanh Bình

 

17

Phường Nam Bình

 

18

Phường Vân Giang

 

19

Phường Bích Đào

 

20

Xã Ninh Nhất

 

21

Xã Ninh Phúc

 

22

Xã Ninh Tiến

 
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
       
     
     
     
     

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 

VIDEO-CLIP
  • 1
  • 2
  • 3