Thành phố Ninh Bình: tập trung chuyển đổi số tại 14/14 xã, phường .

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại xã Ninh Tiến năm 2021 và khung chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã do UBND tỉnh triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu trong năm 2022 sẽ  chuyển đổi số tại 100% xã, phường trên địa bàn, nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với Chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

 

          Với mục tiêu: hoàn thành chuyển đổi số ở mức cơ bản cho 100% các xã, phường về chính quyền số; 50% số xã, phường về kinh tế số, xã hội số. Ngay từ đầu năm, thành phố đã đầu tư kinh phí trang bị máy tính, thiết bị phụ trợ cần thiết tối thiểu và đảm bảo cấu hình, tốc độ để ứng dụng, hoạt động trong công việc.

          Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm đến phát triển kinh tế số, tại phường: Đông Thành, Vân Giang, Phúc Thành, Thanh Bình, Ninh Khánh, Nam Bình, xã Ninh Tiến, với 100% các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Vpostcode. 100% các hộ sản xuất nông nghiệp được tập huấn, hướng dẫn đăng ký, sẵn sàng sử dụng sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn; lựa chọn xây dựng ít nhất 02 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP từ các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiêp,̣ dịch vụ có lợi thế của xã để quảng bá qua mạng internet. 30% người dân có tài khoản thanh toán điện tử; 50% người dân được tuyên truyền, tiếp cận với các dịch vụ của chính quyền số, đô thị thông minh.

          Ngoài ra, thành phố còn triển khai thực hiện phát triển hội số tại phường: Đông Thành, Vân Giang, Phúc Thành, Thanh Bình, Ninh Khánh, Nam Bình, xã Ninh Tiến, với 100% các trường trên địa bàn từ cấp tiểu học trở lên triển khai các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.Có ít nhất 50% người dân trên địa bàn xã được tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa trong cộng đồng.

          Đảm bảo an toàn thông tin mạng tại 14/14 xã, phường với 100% máy tính được cài đặt, sử dụng phần mềm bản quyền diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin mạng; có thiết bị đảm bảo an toàn thông tin bảo vệ hệ thống mạng LAN của xã, phường.100% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại xã được đấu nối, duy trì sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng.

          Đặc biệt, thành phố còn quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền tại 14/14 xã, phường với 100% cán bộ, công chức tại xã được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng số cơ bản; sử dụng thành thạo các nền tảng số, hệ thống thông tin, phần mềm đang ứng dụng tại xã, phường, và 60% người dân trên địa bàn xã được thông tin, tuyên truyền, nắm bắt được về chuyển đổi số; hưởng ứng, đồng thuận với các hoạt động chuyển đổi số tại xã, phường.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả: hiện nay, Tại bộ phận một cửa của 14 phường xã: 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa quy trình nội bộ; được xây dựng, cập nhật, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử của xã, phường. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp nộp trực tiếp được tiếp nhận, xử tại quầy, đồng thời100% hồ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ thông tin; số hóa/ký số đầy đủ thành phần hồ sơ, bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử của xã, phườngv…v…

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,027
  • Trong tuần: 11,179
  • Tất cả: 2,435,070