Thành phố Ninh Bình: đẩy mạnh chuyển đổi số.

Xác định rõ vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành, góp phần hoàn thành đồng bộ các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh đã đề ra, Thành phố Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột là Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn.

 

Để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng, UBND Thành phố Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch về Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Ninh Bình năm 2022. Theo đó, thành phố Ninh Bình đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn. Quy định gắn kết chặt chẽ hoạt động chuyển đổi số của tổ chức, của cán bộ, công chức với công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm, đồng thời tiếp tục duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số thành phố Ninh Bình phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chỉ đạo của tỉnh.

   Để Phát triển nền tảng Chính quyền điện tử và phát triển hạ tầng số, nền tảng số, hiện nay thành phố đã đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo hiện đại, đồng bộ tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường.

Chỉ tính riêng trong tháng 11, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 1.448 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tài chính kế hoạch, xây dựng, công thương, y tế, nội vụ, giáo dục, văn hóa, tài nguyên môi trường. Trong đó: tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100% ( bằng 1.107 hồ sơ ); số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, bưu chính công ích: 35/1.448 hồ sơ; số lượt thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt: 39 lượt/1.448 hồ sơ; số hồ sơ trả kết quả trực tuyến là: 141/1.448 hồ sơ. Ngoài ra, công an thành phố đã tiếp nhận 259 lượt công dân lên làm căn cước công dân và mã định danh cá nhân; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đại tại thành phố Ninh Bình đã tiếp nhận 501 lượt hồ sơ xóa, giao dịch đảm bảo và 500 lượt hồ sơ đất đai.

Cũng trong thời gian trên,  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 4.727 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó: tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 đạt 91,7% ( bằng 4.335 hồ sơ). Một số đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 như: Phường Tân Thành đạt tỷ lệ 100%; Xã Ninh Tiến đạt tỷ lệ 99,6%; Phường Nam Thành đạt tỷ lệ 99,53%; phường Ninh Khánh đạt tỷ lệ 99,25%; phường Đông Thành đạt tỷ lệ 98,87%....

Nhìn chung, tất cả các cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa thành phố và phường, xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Hồ sơ khi tiếp nhận đã được nhận và Scan thành phần hồ sơ trên cổng Dịch vụ công; Các thủ tục hành chính được niên yết công khai ( bằng bảng, biểu treo tại vị trí dễ quan sát, và video hình ảnh tuyên truyền được phát trên các màn hình tivi, máy tính bảng trong giờ hành chính) để công dân biết về các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4…v…v…

Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế. Bên cạnh việc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục đào tạo, y tế thành phố và Chủ tịch UBND 14 phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung công văn số 462 ngày 5/7/2022 của UBND Tỉnh Ninh Bình về hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức “ thanh toán không dùng tiền  mặt”, UBND Thành phố còn ban hành nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, và áp dụng ngày từ đầu năm học 2022- 2023 đối với tất cả các cấp học, ngành học…v..v…

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,072
  • Trong tuần: 11,224
  • Tất cả: 2,435,115