Bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023

Chiều ngày 15/3, Trung tâm Chính trị Thành ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023.

Đồng chí Vũ Xuân Nghiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành ủy. Các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã đến dự.

Toàn cảnh Lễ bế giảng

Phát biểu ý kiến tại Lễ bế giảng, đồng chí Vũ Xuân Nghiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành ủy đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, ý thức học tập và kết quả đạt được của các học viên trong khóa học; đồng thời chúc các học viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác.

Trong thời gian 10 ngày, 56 học viên thuộc 8 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được nghe các đồng chí giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền  tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đ/c Vũ Xuân Nghiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành ủy trao thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc

Kết thúc lớp bồi dưỡng 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng đảng viên mới; trong đó có 23,3% học viên đạt loại giỏi, 69,7% học viên đạt loại khá và 7% học viên đạt loại trung bình./.

Minh Thu

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 13,653
  • Tất cả: 2,425,099