Năm 2022: Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đã tiến hành kiểm tra 70 lượt xã, phường, 86 tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời kiểm tra đối chiếu tại 422 hộ vay vốn.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đã tiến hành kiểm tra 70 lượt xã, phường; 86 tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời kiểm tra đối chiếu tại 422 hộ vay vốn ( trong đó: thành viên Ban đại diện là trưởng các ban, ngành, đoàn thể đã tiến hành kiểm tra Ban giảm nghèo 14/14 phường, xã, 28 tổ tiết kiệm và vay vốn, 142 hộ vay. Các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND phường, xã đã tiến hành kiểm tra 56 lượt xã phường, 58 tổ tiết kiệm và vay vốn, 280 hộ vay).

Qua kết quả kiểm tra trực tiếp tại 86 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 14 đơn vị phường, xã cho thấy: hầu hết các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đều nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đôn đốc hộ vay trả nợ gốc và lãi ngân hàng đúng hạn. Việc bình xét các đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của trưởng thôn, phố, hội đoàn thể xã, phường bảo đảm theo quy định. Hồ sơ, sổ sách của các tổ được mở và lưu giữ khá đầy đủ. Nhiều tổ đã phối hợp tốt với các tổ chức Hội đoàn thể hướng dẫn hộ vay cách thức làm ăn, nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay. Tính đến ngày 30/11/2022, trên địa bàn thành phố có 137 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 135 tổ xếp loại tốt- chiếm tỷ lệ 98,54%; 2 tổ xếp loại khá- chiếm tỷ lệ 1,46%. Không có tổ xếp loại trung bình, yếu kém.

Bên cạnh đó, sau khi đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tình hình sử dụng vốn vay của 422 hộ cho thấy: các hộ vay vốn đều đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, giúp các em học sinh, sinh viên được học tập và có cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường. Đặc biệt, các hộ vay vốn được kiểm tra về cơ bản đều nắm vững chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi như: các chương trình cho vay, mức cho vay, thời gian cho vay, lãi suất cho vay …v…v…/.

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 613
  • Trong tuần: 9,371
  • Tất cả: 2,331,025