Thành phố Ninh Bình: nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2023.

Trong năm 2022, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo thi hành án; Kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố trong công tác chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao. Kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó: chỉ tiêu thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 82,9%- vượt chỉ tiêu ngành giao 0,4%; Về Tiền đạt tỷ lệ 43,8% - vượt chỉ tiêu ngành giao 2,2%.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và UBND xã phường, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bên cạnh việc chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú…. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố còn giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố trong năm 2023. Trong đó: tập trung làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; Tăng cường sự phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND xã, phường để tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng; Tập trung mọi nguồn lực để rà soát, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị kinh tế lớn; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trú trọng đến công tác tự kiểm tra trong nội bộ; Có biện pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực thi hành án, không để xẩy ra trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm ứng dụng để phục vụ cho các hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện tốt cơ chế “ một cửa” và hỗ trợ trực tuyến trong thi hành án dân sự, áp dụng chữ ký số, văn bản điện tử….. tạo sự công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại thành phố Ninh Bình.

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 13,682
  • Tất cả: 2,425,128